Pelkkä infra ei takaa vetovoimaa

Tampere vie rohkeasti eteenpäin useita merkittäviä infrahankkeita, joilla on suuri merkitys kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kannalta. Suurten infrahankkeiden hallitessa tamperelaista vetovoimakeskustelua, jossa esimerkkejä haetaan usein vuosikymmenten takaisista rakennushankkeista, on kuitenkin on hyvä muistaa, että rakennettu ympäristö on vain yksi kaupungin kilpailukyky- ja vetovoimatekijöistä.

Kestävää kaupunkiliikennettä, liikenneinfraa ja muuta rakennettua ympäristöä on kehitettävä rohkeasti tulevaisuuteen katsoen, mutta niillä ei vielä erotuta kansainvälisessä kaupunkien välisessä kilpailussa. Siinä pärjätään lopulta vain osaamisella, palveluilla, omaleimaisella ja korkeatasoisella kulttuurilla, suvaitsevaisella ja monimuotoisella kaupungin toimintakulttuurilla ja asenneilmastolla, yritysmyönteisyydellä ja kaupunkiympäristön viihtyisyydellä.

Tampereen tulee panostaa näihin pehmeisiin infratekijöihin tiiviissä yhteistyössä yritysten, yliopistojen ja kaupunkilaisten kanssa. Rohkealla, kokeilevalla ja avoimella otteella kaupungin kehittämistoiminta ja hankkeet voivat laukaista liikkeelle aivan uusia kansainvälisen tason vetovoimatekijöitä Tampereella – yrityksiä, innovaatioita, julkisia tiloja.

Kaupungin roolina on luoda edellytyksiä kaupunki-innovaatioiden tai WAU-efektien syntymiselle – olipa kyse näyttävistä rakennuksista tai uusista palvelumalleista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uudenlaisten yhteistyö- ja rahoitusmallien kehittämistä yksityisen sektorin, naapurikuntien ja myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Vetovoimatekijätason mittavien rakennushankkeiden osalta Keskusareena ja Tampereen Kansi -projekti on hyvä esimerkki kaupungin uudesta mahdollistajan roolista.

Tampereen tulee vaalia tamperelaista tekemisen meiningin perinnettä ja olla ylpeitä kaupungin kehittymisestä ja viime vuosikymmeninä aikaansaaduista merkkipaaluista. Kaupungin rooli ja tämän päivän kaupunkipolitiikan haasteet, mahdollisuudet ja painopisteet ovat kuitenkin erilaisia kuin 60-80-luvuilla.

(tiivistetty versio kirjoituksesta julkaistu Aamulehden mielipidesivulla 23.9.2012)

AVOIMEMPI KAUPUNKI

Olen Esa Kokkonen, Kokoomuksen tamperelainen kuntavaaliehdokas lokakuun 2012 kuntavaaleissa. Olen käytettävissä Tampereen kaupunginvaltuustoon ja toimimaan yhä avoimemman, vetovoimaisemman ja kansainvälisemmän Tampereen puolesta.  Suomen Itämeri-instituutin johtajana olen ollut vuodesta 1998 lähtien aktiivisesti mukana Tampereen kehittämisessä – tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin ja sen keskeisimpien sidosryhmien kanssa.

Näiltä sivuillta löydät vaaliohjelmani, jonka avulla rakennetaan entistä avoimempaa Tamperetta. Ota yhteyttä ja ota osaa keskusteluun näiden sivujen kautta. Tästä se lähtee.