Ansioluettelo

Esa Kokkonen
Syntymäaika: 13.5.1972
Perhesuhteet: naimisissa, kolme lasta

OSAAMINEN JA ERITYISTAIDOT

 • Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä sen toimijoiden ja verkostojen tuntemus (yritykset, valtion-, alue- ja paikallishallinto, korkeakoulusektori ja kehittäjäorganisaatiot
 • EU:n innovaatio- ja kilpailukykypolitiikan, ulkosuhteiden ja alueellisen yhteistyön sekä EU:n rahoitusohjelmien tuntemus
 • kansallisen innovaatiopolitiikan ja -rahoituksen tuntemus
 • laajat eurooppalaiset ja kansalliset verkostot (kaupungit, alueviranomaiset, ministeriöt, elinkeinoelämän järjestöt, kehittäjäorganisaatiot, yliopistot)
 • organisaation johtaminen: strateginen suunnittelu ja johtaminen, taloussuunnittelu- ja johtaminen, organisaation kehittäminen, henkilöstöjohtaminen, verkostojohtaminen
 • projektinhallinta ja -suunnittelu
 • poliittisen järjestelmän ja sen toimijoiden tuntemus
 • sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, kirjallinen ilmaisukyky, esiintymistaidot
 • hyvä kielitaito, erityisesti erinomainen englanninkielen taito (englanti pääasiallisena työkielenä yli 19 vuotta)
 • Itämeren alueen maiden tuntemus, Venäjä (Pietari) -yhteistyön osaaminen ja Pietari-yhteistyöverkostot

KOULUTUS

Valtiotieteiden maisteri, Turun yliopisto, 5/1998
– pääaine: valtio-oppi (kansainväliset suhteet)
– sivuaineet: taloustiede, viestintä, poliittinen historia, kansainvälinen oikeus

Kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen oikeuden opintoja, The University of Michigan, USA, 1995-1996


Työkokemus

Suomen Itämeri-instituutti, Tampere: johtaja, 8/1998 –

EU-Link Finland Oy, Tampere: konsultti, esiselvitys korjausrakentamismarkkinoista Pietarissa, 5-8/1998

Euroopan komission edustusto, Washington D.C., USA: viestintäassistentti, 9-12/1997

Ulkoasiainministeriö: selvitystyö Suomen osallistumisesta Bosnian rauhanprosessiin, 7-9/1997

Turun yliopisto: tutkimusapulainen/harjoittelija, 4-6/1995


Luottamustehtävät, työryhmäjäsenyydet

Eurooppalainen Tampere ry, puheenjohtaja, 2009-2016, varapuheenjohtaja 2016- (www.eurooppalainensuomi.fi)

BSR Stars – Euroopan unionin Itämeri-strategian innovaatio- ja klusteriohjelma, High-level Groupin jäsen/Suomen edustaja, 2010 lähtien

Tampereen kauppakamarin alaisen Pirkanmaan lentoliikenteen kehittämisen advisory boardin jäsen, 2011-

Pietarin Helsinki-keskuksen koordinaatioryhmän jäsen, Tampereen edustajana toimiminen, 2008-

Tampereen Nuorkauppakamarin vientipalkintoraadin jäsen 2004, 2005, 2006

Tampereen Nuorkauppakamarin ympäristöpalkintoraadin jäsen 2006

U.S.-Baltic Sea Region Relations – Trade, Investment, and Regional Development: Advancing the Northern European Initiative; USIA:n (United States Information Agency) Suomen edustaja kansainvälisessä vierailuohjelmassa 1.-17.3.1999


Järjestöjäsenyydet

Tampere-Kalevan Rotaryklubi, presidentti 205-2016

Suomen Atlantti-Seura

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

MUU KOKEMUS

Itämeri-yhteistyöhön, Itämeren alueeseen, EU:n ohjelmapolitiikkaan ja Itämeren alueen innovaatiopolitiikkaan liittyvät konsultointi- ja asiantuntijatehtävät 2002-, esimerkkejä

  • Tampereen kaupungin hakemuksen valmistelu Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailuun (iCapital) – ml. hakemuksen ideointi ja kirjoittaminen, paikallisten ja kansainvälisten tukijoiden hankinta, markkinointi – toimeksianto Tampereen kaupungilta, 8-11/2015 (http://innovationcapital.fi)
  • EU:n Itämeri-strategian innovaatiopainopistealueen BSR Stars –lippulaivahankkeen valmistelu, toimeksianto työ- ja elinkeinoministeriöltä, 1-8/2015
  • Älykäs kaupunki –aiheinen EU-hankevalmistelu, toimeksianto Tampereen seudun elinkeinoyhtiö Tredea Oy:ltä, 2-8/2015
  • EU Smart City and Communities Lighthouse –hankkeen valmistelu ja partnerikaupunkien hankinta, toimeksianto Tampereen kaupungilta, 9-12/2014
  • Tampereen ja Pietarin innovaatioyhteistyöhön liittyvä sopimus- ja hankevalmistelu, 5-12/2015
  • Tampereen kaupungin hakemuksen valmistelu EU:n innovaatiopääkaupunkikilpailuun (iCapital), 9-12/2013
  • EU:n ohjelmakauden 2014-2020 kolmen alueellisen yhteistyöohjelman ex-ante –evaluointi; mukana asiantuntijana ruotsalaisen Kontigo Ab:n vetämässä hankkeessa, 2013
  • EIPA:n ja Bilbaon kaupungin ”In Search of Local Public Management Excellence – Seven Journeys to Success” -kaupunkitutkimushanke (Tampere mukana); asiantuntijatiimissä Tampereen kaupungin edustajana; 2012-2013
  • Bio- ja hyvinvointialojen Venäjä-yhteistyön edistäminen; mukana asiantuntijana, liittyen Finnmedi Oy:ltä / osaamiskeskusohjelmalta saatuun toimeksiantoon, 2012-2015
  • Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista -selvitys ja koulutustilaisuudet; mukana asiantuntijana MDI Oy:n vetämässä hankkeessa, 2012
  • Tampereen ja Pietarin välisen yhteistyön edistäminen; toimeksiannot Tampereen kaupungilta, 2002-2012
  • BSR Stars – Euroopan unionin Itämeri-strategian innovaatio- ja klusteriohjelman suomalainen valmistelu; TEM:ön toimeksiantona, yhteistyössä TEM:ön kanssa, 2009-2011
  • VTT:n Venäjä-yhteistyön edistäminen; toimeksianto VTT:ltä, 2009

Luennot, alustukset ja puheet Itämeren alueen yhteistyöstä ja markkinoista, kansainvälisestä projektinhallinnasta sekä Tampereen ja Pirkanmaan vahvuuksista lukuisissa eri tilaisuuksissa Suomessa ja muualla Euroopassa 1998-2017; esimerkkejä:

  • Suomen meripolitiikan ideointi- ja suunnittelutapaaminen Turussa 17.5.2016
  • Assembly of European Regions (AER) General Assembly Bodøssä, Norjassa 22.-23.6.2016
  • Itämeren alueen maakuntienliiton BSSSC:n konferenssi Hämeenlinnassa 15.–16.9.2016
  • Vanguard Initiative policy directors meeting Brysselissä 7.11.2016
  • Tampereen kaupunkiseudun innovaatiopolitiikan ja vahvuuksien esittely San Sebastianin innovaatioviikon seminaarissa “Economic Stimulus in Cities: Innovation and Differentiation Strategies” San Sebastianissa 26.10.2015
  • EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätapahtuma Turussa 5.6.2015
  • INTERREG IVC/ INTERREG EUROPE Info Day Helsingissä 26.5.2015
  • Kansallinen Interreg- ja Itämeri-infopäivä Helsingissä 12.12.2014
  • International Innovation Conference Vilnius 2014 Vilnassa 9.12.2014
  • ScanBalt Forum 2014, Groningenissa 9.10.2014
  • Economic Forum, Krynicassa, Puolassa 3.9.2014
  • EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätapahtuma Turussa 2.6.2014
  • ScanBalt EUSBSR PATHOS seminar Tallinnassa 29.1.2014
  • Tampereen ja Pirkanmaan innovaatiopolitiikan esittely Liettuan EU-puheenjohtajuuskauden osana järjestetyssä Vilnius Innovation Forumissa Vilnassa 5.12.2013
  • MANUFUTURE 2013 – Conference on the Future of Manufacturing in Europe Vilnassa 8.10.2013
  • “Baltic Sea Health Region Meeting” in connection with “Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft” Rostockissa 11.7.2013
  • EUROCITIES Working Group on International Economic Cooperation, Tampereella 17.6.2013
  • Pirkanmaan taidetoimikunnan Pirkanmaan kulttuurikeskiviikko – uudet rakenteet ja taiteen kansainvälistyminen –seminaari Tampereella 28.11.2012
  • Global Net Society: Innovative Mindset & Creative Ecosystems –konferenssi Euroopan parlamentissa Brysselissä 12.11.2012
  • International EPSA 2011 Knowledge-Transfer Conference Bilbaossa 5.-6.2012
  • Hanseatic Conference Hampurissa 14.-16.5.2012
  • Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista -seminaari Etelä-Suomen maakuntien päättäjille Vanajanlinnassa 18.4.2012
  • Turun yliopiston Baltic Sea Region Studies –maisteriohjelman luento Turun yliopistolla 7.3.2012
  • ”IC-Med Final Conference” -eurooppalainen klusteriyhteistyökonferenssi Marseillessa, Ranskassa 8.-11.2.2012
  • Rakennerahastoasioiden ajankohtaispäivät Finlandia-talossa Helsingissä 16.11.2011
  • What multilateral institutions, and how much, does Northern Europe need? –seminaari Tampereen yliopistolla 4.11.2011
  • “Business and societal networks in the Baltic Sea Region” –kurssi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Helsingissä 2.11.2011
  • Baltic Sea Region Setting Sails -konferenssi (rakennerahastojen sadonkorjuuseminaari) Turussa 5.10.2011
  • EU Strategy for the Baltic Sea Region – Incentive for Innovative Entrepreneurship –seminaari Latvian ulkoministeriössä Riiassa 21.9.2011
  • Mitä minä tekisin Itämeren hyväksi, jos kaikki olisi mahdollista? Itämeri-seminaari Kotkan meripäivien yhteydessä Merikeskus Vellamossa 28.7.2011
  • Baltic-Mediterranean Axis: A New Framework for Cooperation? –seminaari Espoossa 4.4.2011
  • ”The power of the Baltic Sea Macro-Region” – Baltic Sea Region Programme Conference 2010, Jyväskylässä 30.11.-1.12.2010
  • Kuka hallitsee Itämerta –seminaari Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa Helsingissä 24.9.2010
  • Baltic Dynamics –konferenssi Riiassa 16.-17.9.2010
  • Economic Forum Krynicassa, Puolassa 8.-9.9.2010
  • TAKK:n yrittäjävalmennus luovien alojen yrittäjille – verkostoituminen Demolassa Tampereella 18.2.2010
  • Luovan alan yritysten kansainvälinen myynti ja markkinointi –seminaari Turussa 27.10.2009
  • ”Empowering Innovation in the Baltic Sea Region” –paneeli Baltic Development Forum Summitin yhteydessä Tukholmassa 6.10.2009
  • “EU instruments promoting development of SMEs international cooperation in innovations” –workshop Russian Innovation Week –tapahtuman yhteydessä Pietarissa 30.9.2009
  • ”13th Nordic & Baltic Region Telecoms Forum – Exploring Strategies, Business Models and Technologies to Drive Telecom Growth in the Nordic and Baltic Region” –foorumi Helsingissä 8.9.2009
  • EUROCITIES Working Group on Culture and Creative Industries for Creative Cities, Tampereella 19.4.2009
  • “Baltic Modo Design Competition” –seminaari Tallinnassa 12.3.2009
  • “Baltic Sea Chambers of Commerce Association (BCCA) Annual Meeting, Seminar on the EU Strategy for the Baltic Sea Region”, Euroopan parlamentissa Brysselissä 15.10.2008
  • Luovien alojen kansallinen RYSÄ-forum Tampere-talossa 26.8.2008
  • “The Role of Innovation in Regional Development” –konferenssi Riiassa lokakuussa 2007
  • “European Civilization Space – Baltic Dialogue” –konferenssi Tampere-talossa kesäkuussa 2007
  • “From Science to Business”  –konferenssi Pietarissa toukokuussa 2007
  • “European Regionalism: Perspectives from Northern Europe and the Black Sea” –seminaari Ateenassa marraskuussa 2006
  • “La Baule 2005 – 3rd World Investment Conference”, La Baulessa, Ranskassa kesäkuussa 2005
  • useita esityksiä seuraavissa 1998-2015: Tampereen yliopisto,  Pietarin kaupunki, Helsingin yliopisto, Suomen eduskunta, Baltic Development Forum, Tampereen kaupunki

KIELITAITO

englanti: erinomainen
ruotsi: hyvä
saksa: tyydyttävä
ranska: alkeet


SOTILASARVO

Vänrikki


HARRASTUKSET

Musiikki monipuolisesti, kitaransoitto, koripallo, hiihto

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s